Cube Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

Terms and Conditions 1.2 (valid until 15-09-2020) (PL)

1 - DEFINICJE

Niniejszy Regulamin (Umowa) określa warunki współpracy pomiędzy stronami tj. pomiędzy STS.Bet Limited (dalej jako “STS”) oraz Tobą, czyli użytkownikiem, (dalej jako “Ty” lub “Gracz”).

Następujące zwroty i sformułowania należy interpretować w sposób określony poniżej, z wyłączeniem sytuacji gdzie jakiś zwrot został jasno zdefiniowany w inny sposób:

 1. Konto oznacza konto osobiste założone przez Gracza i utrzymywane przez STS w celu zapewnienia dostępu do Usług.
 2. Gra oznacza jakąkolwiek usługę umożliwiającą granie oferowaną Graczowi przez STS na Stronie, zaakceptowaną przez odpowiedni Organ Regulujący.
 3. Kasyno na żywo (Kasyno Live) oznacza internetową wersję klasycznego kasyna, pozwalającą Graczom grać i obstawiać gry kasynowe przez internet w czasie rzeczywistym.
 4. Login i Hasło oznaczają login i hasło wybrane przez Gracza podczas rejestracji na Stronie.
 5. Gra Treningowa oznacza Gry, które oferują ograniczone użytkowanie w specjalnym trybie niewymagającym płatności. Istotą tego trybu jest umożliwienie Graczowi przetestowania Gier przed obstawianiem zakładów za prawdziwe pieniądze w trybie Real Game/Prawdziwa Gra. Dostęp do tej opcji wymaga zweryfikowania wieku Gracza.
 6. Formularz Rejestracyjny oznacza formularz, który Gracz wypełnia w celu utworzenia Konta Gracza.
 7. Organ Regulujący oznacza Komisję ds. Hazardu Wielkiej Brytanii - Gambling Commission of Great Britain (Victoria Square House, Victoria Square, Birmingham, B2 4BP, adres email: [email protected]).
 8. Usługa oznacza wszystkie Gry, usługi i aktywności powiązane z nimi i oferowane na Stronie, obejmujące, ale nie wyłącznie, zakłady bukmacherskie online oraz wirtualne kasyno.
 9. Oprogramowanie oznacza oprogramowanie licencjonowane przez STS obejmujące wszystkie programy i bazy danych i powiązaną z nimi zawartość dostępną na stronie lub używaną przez Gracza w jakikolwiek sposób, która pozwala korzystać z Usług.
 10. Strona oznacza witrynę www.stsbet.co.uk i wszystkie jej dostępne podstrony dostępne za pośrednictwem linków i aplikacji.

2 - OGÓLNE WARUNKI UMOWY

 1. Regulamin jest dostępny w kilku wersjach językowych dla celów czysto informacyjnych. Podstawą prawną relacji między Graczem i STS pozostaje wersja angielska tego Regulaminu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności treści między poszczególnymi wersjami językowymi, wersja angielska ma charakter decydujący. 
 2. Podział Regulaminu na sekcje i akapity służy wyłącznie udogodnieniu wyszukiwania i podziału, nie powinien on narzucać interpretacji poszczególnych zasad Regulaminu.
 3. STS odnosi się do STS.Bet Limited, spółki podlegającej prawu Malty, zarejestrowanej pod adresem: STS Gaming Group, Skyway Offices, block C, 3rd floor (C5), 177/179 Triq Marina, Pieta, PTA9042, Malta.
 4. STS jest firmą licencjonowaną przez Gambling Commission do oferowania Usług klientom zlokalizowanym w Zjednoczonym Królestwie. Licencja została wydana w dniu 23 maja 2019 r. zgodnie z Part 5 of the 5 Gambling Act 2005.
 5. Wszyscy Gracze korzystający ze Strony zobowiązują się przestrzegać niniejszego Regulaminu. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony oraz ryzyko z tym związane. Gracz powinien skontaktować się z Obsługą Klienta przed rozpoczęciem korzystania z Usług, jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu.
 6. Gracz jest zobowiązany przeczytać i zaakceptować Regulamin w jego pełnym brzmieniu bez żadnych modyfikacji zanim zostanie aktywnym użytkownikiem Strony. Przez kontynuowanie użytkowania strony, Gracz zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu i zasad, które ten Regulamin określa, oraz oświadcza iż zostały one zrozumiane. Jeśli Gracz nie zgadza się na podporządkowanie Regulaminowi i nie chce użytkować Strony, powinien niezwłocznie poinformować nas pisemnie.
 7. Regulamin zaczyna obowiązywać Gracza w momencie utworzenia konta i zaznaczenia pola “Oświadczam, że przeczytałem, zrozumiałem i wyrażam zgodę na postanowienia ujęte w Regulaminie & Polityce Prywatności Oświadczam. że mam ukończone 18 lat i jestem świadomy, że uprawianie hazardu przez nieletnich jest przestępstwem.” przed kliknięciem przycisku „Utwórz nowe konto” w trakcie rejestracji na Stronie.
 8. Ten Regulamin będzie interpretowany i rozpatrywany w świetle prawa Anglii i Walii oraz Gambling Commission Licence conditions and codes of practice (LCCP) z pominięciem przepisów dotyczących konfliktu między przepisami. Wszelkie postępowanie prawne wynikające z tego Regulaminu będą rozwiązywane przez sądy w Anglii i obie strony wyrażają niniejszym nieodwołalną zgodę na to.
 9. STS nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec osób w przypadku działania siły wyższej, działań rządu lub innego organu prawnego. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na inne postanowienia niniejszej Umowy - pozostaną one ważne i wykonalne.
 10. Niewykonanie przez jedną ze stron jakiegokolwiek przepisu, prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się tego prawa lub postanowienia.
 11. STS może przenieść niniejszą Umowę lub wszelkie prawa i/lub obowiązki z niej wynikające na rzecz innego podmiotu bez konieczności uzyskania zgody Gracza.
 12. STS może od czasu do czasu zmieniać warunki Regulaminu, publikując zmienioną wersję na Stronie. W przypadku jakichkolwiek istotnych zmian, wyskakujące okienko poinformuje Gracza przy następnym logowaniu, że Regulamin został zaktualizowany. Gracz zostanie poproszony o zaakceptowanie zaktualizowanych warunków przed uzyskaniem dostępu do konta. Kontynuując korzystanie ze Strony, Gracz wyraża zgodę na przestrzeganie zaktualizowanego Regulaminu.

3 - DOSTĘPNOŚĆ

 1. Usługi są dostępne i mogą z nich korzystać wyłącznie osoby, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Od czasu do czasu całość lub część Strony może być niedostępna dla Gracza z powodu konserwacji Strony i/lub zmian lub poprawek któregokolwiek z produktów Strony.
 3. Usługi są dostępne wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia. Jeśli Gracz jest osobą poniżej 18 roku życia, nie może korzystać z Usług. W żadnym wypadku osoba w wieku poniżej 18 lat nie może uzyskać dostępu do naszych Usług (testowy tryb gier i tryb gier za pieniądze). Pamiętaj, że uprawianie hazardu w wieku poniżej 18 lat jest przestępstwem.
 4. STS jest zobowiązany wymagać od Graczy przedstawienia dowodu pełnoletności oraz zabronienia dostępu do Usług, jeśli istnieją powody, by sądzić, że nie ukończyli oni 18 roku życia.
 5. Prawo dostępu do Strony i/lub korzystania z niej może nie być legalne w niektórych krajach. Gracz jest odpowiedzialny za ustalenie, czy dostęp i/lub korzystanie ze Strony jest legalne w jego kraju. Zabronione jest używanie oprogramowania lub technologii, które pozwalają na ominięcie jakichkolwiek ograniczeń lokalizacyjnych, takich jak VPN, a takie zachowanie będzie uznane za oszustwo. W przypadku niewłaściwego postępowania Gracza, STS ma prawo odmówić dostępu do Usług lub go cofnąć.

4 - REJESTRACJA

Aby korzystać z Usług jako Gracz, należy wypełnić formularz rejestracyjny na Stronie, w którym Gracz musi przekazać nam niżej podane informacje. Uzyskując dostęp do Strony i zakładając Konto, Gracz oświadcza, że ​​podaje aktualne, kompletne i prawidłowe informacje. Wszelkie fałszywe informacje, wprowadzanie w błąd lub podszywanie się, wykorzystywanie fałszywych danych lub innych działań w celu pominięcia lub ukrycia prawdziwej tożsamości w STS do jakichkolwiek celów będą uważane za oszustwo i ścigane w pełnym zakresie prawa:

 • Imię, nazwisko i adres - Gracz zostanie poproszony o podanie prawidłowych informacji dotyczących tożsamości (obejmujących imię, nazwisko i adres) podczas pierwszej próby dostępu do Strony.
 • Data Urodzenia - Gracz musi potwierdzić, że jest pełnoletni. Przestępstwem jest uprawianie hazardu przez nieletnich, dlatego żadna osoba poniżej 18 roku życia nie może zarejestrować się jako Gracz.
 • Miejsce zamieszkania - Gracz musi potwierdzić miejsce zamieszkania dostarczając rachunek za media lub wyciąg z konta bankowego. Dokument nie może być starszy niż 3 miesiące.
 • Prawidłowy adres e-mail oraz numer telefonu.
 • Prywatna i poufna nazwa użytkownika - nazwa użytkownika musi być unikalna i rozpoznawalna. Obraźliwe lub w jakikolwiek sposób nieprzyzwoite nazwy są niedozwolone. STS zastrzega sobie prawo do zawieszania Kont z nieodpowiednimi nazwami użytkownika.
 • Hasło - zaleca się wybranie silnego i trudnego do odgadnięcia hasła w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Gracz jest odpowiedzialny za zapewnienie, że hasło jest bezpieczne i poufne.
 1. Gracz może zarejestrować się wyłącznie używając własnych danych imiennych. Surowo zabronione jest rejestrowanie osób trzecich. Takie działanie zostanie uznane za próbę oszustwa.
 2. Informacje dostarczone przez Gracza muszą być aktualne. Gracz jest odpowiedzialny za wykonywanie koniecznych zmian imienia, nazwiska, adresu czy adresu e-mail na Koncie lub za bezzwłoczne informowanie Obsługi Klienta o konieczności takiej zmiany.
 3. Jeżeli proces weryfikacji wykaże, że informacje podane przez Gracza są fałszywe lub niedokładne, STS ma prawo do zamknięcia lub zawieszenia Konta oraz zatrzymania potencjalnych wygranych. Co więcej, Konto może być zablokowane lub zamknięte jeśli Gracz nie dostarczył wymaganych dokumentów lub informacji lub dostarczył fałszywe lub mylące dokumenty. Konta z nieprawidłowymi lub mylnymi informacjami nie są uprawnione do żadnych wygranych, w tym Jackpotów. Żadne wygrane nie zostaną wypłacone w takich przypadkach.
 4. Gracz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa Loginu/Nazwy Użytkownika i Hasła. STS nie odpowiada za straty spowodowane zaniechaniem lub działaniem Gracza, które spowodowało niewłaściwe lub niepowołane użycie Konta.
 5. Graczowi surowo zabrania się rejestrowania kolejnego (duplikatu) Konta - dozwolone jest tylko jedno Konto na osobę. Posiadanie więcej niż jednego Konta jest rozumiane jako multikonto, jest surowo zabronione i uznawane za nieuczciwe, niezależnie od tego, czy zduplikowane Konto jest zarejestrowane na podstawie własnych danych Gracza, danych osób trzecich czy fałszywych danych. STS zastrzega sobie prawo do zamknięcia wszystkich multikont w dowolnym momencie. Jeśli STS ma uzasadnione podstawy, aby uznać, że popełniono oszustwo, zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich powiązanych transakcji, bonusów lub innych promocji bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych działań.
 6. Jeśli Gracz zauważy, że ma więcej niż jedno Konto, powinien niezwłocznie poinformować obsługę STS.
 7. Zabrania się sprzedaży, przekazywania i/lub nabywania Kont do/od innych Graczy. W przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo, że taki transfer miał miejsce, STS zastrzega sobie prawo do zamknięcia takich kont i wstrzymania wszelkich wygranych.
 8. Gracz oświadcza, że ​​nigdy nie został zdiagnozowany pod kątem uzależnienia od hazardu i nie ma żadnych problemów psychicznych, które mogłyby wpłynąć na jego osąd lub podejmowanie decyzji.
 9. Nie ma ogólnego prawa do rejestracji i uczestnictwa w Usługach. Rejestracja może zostać odrzucona lub konto może zostać zamknięte przez STS w przypadkach, między innymi, podania fałszywych danych, multikonta, nadużycia bonusów, oszustwa lub negatywnej oceny ryzyka. Rejestracja i założenie konta są bezpłatne.

5 - BEZPIECZEŃSTWO HASŁA

 1. Graczowi zaleca się wybranie silnego i nieprzewidywalnego hasła ze względów bezpieczeństwa. Utrzymanie hasła w tajemnicy i bezpieczeństwie jest obowiązkiem Gracza. Hasło nigdy nie powinno być ujawniane osobom trzecim.
 2. Gracz jest odpowiedzialny za zachowanie poufności Loginu/Nazwy użytkownika i Hasła. Rozgrywka na Koncie zostanie uznana za ważną, niezależnie od tego, kto uczestniczy w grze. Gracz powinien niezwłocznie powiadomić STS, jeśli pojawią się jakiekolwiek obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności, w celu utworzenia nowych danych uwierzytelniających.
 3. STS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za potencjalny dostęp do Konta przez osobę trzecią i nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualną utratę środków lub szkody poniesione w wyniku niepowołanego użycia Hasła przez osobę trzecią. Gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa swoich danych do logowania.

6 - OGRANICZENIA PRAWNE

 1. Gracz potwierdza, że ​​rozumie, że przepisy dotyczące hazardu online różnią się na całym świecie, a jego obowiązkiem jest upewnienie się, że stosuje się do wszelkich przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania. Możliwość dostępu do Strony nie oznacza, że ​​Usługi są legalne w jurysdykcji właściwej dla kraju zamieszkania Gracza. Zabronione jest używanie oprogramowania lub technologii, które pozwalają na ominięcie jakichkolwiek ograniczeń geograficznych, na przykład wirtualnej sieci prywatnej (VPN).
 2. Tylko mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą rejestrować się na Stronie. Mieszkańcom wszystkich innych krajów zabrania się rejestracji na Stronie i korzystania z Usług.
 3. STS nie zamierza udostępniać Usług w krajach, w których zakłady online są nielegalne. Strona nie stanowi oferty, namowy ani zaproszenia do korzystania z Usług w żadnej jurysdykcji, w której takie działania są zabronione przez prawo.
 4. Jeśli Gracz naruszy te warunki i zarejestruje się z kraju objętego ograniczeniami, STS zastrzega sobie prawo do trwałego zamknięcia Konta i zwrotu depozytów Gracza (pomniejszonych o potencjalne wypłacone wygrane).

7 - OGRANICZONE UŻYCIE

 1. STS udziela Graczowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej i ograniczonej osobistej licencji na korzystanie ze Strony.
 2. Gracz nie może kopiować ani odsprzedawać żadnych materiałów marketingowych widocznych na Stronie bez bezpośredniej, uprzedniej pisemnej zgody STS.
 3. Gracz wyraża zgodę na wykorzystanie otrzymanych informacji wyłącznie w celu korzystania z Usług i przeprowadzania transakcji na stronie internetowej. Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek funkcji komunikacji elektronicznej dostępnych na Stronie, w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem, nieprzyzwoity, nękający, obraźliwy, natarczywy, zniesławiający, obsceniczny, grożący lub w inny sposób nienawistny lub szkodliwy.

8 - NADUŻYCIA

Nadużycia na Stronie są zabronione. Uznaje się za naruszenie Regulaminu, jeżeli Gracz, między innymi:

 • Celowo podaje niedokładne, fałszywe lub niekompletne informacje.
 • Próbuje manipulować wynikiem gier poprzez uzgodnione praktyki, modyfikacje programu lub w jakikolwiek inny nieuzasadniony sposób. Obejmuje to między innymi sytuacje, w których dowody sugerują, że grupa graczy postawiła identyczną lub podobną serię zakładów.
 • Celowo powoduje awarie lub usterki na Stronie w celu osłabienia naturalnego przebiegu gry.
 • Rejestruje wiele kont.
 • Narusza jakiekolwiek inne postanowienia Regulaminu.
 1. Zabronione jest dekompilowanie, próby dekompilacji oprogramowania lub tworzenie oprogramowania zakłócającego działanie oprogramowania używanego na Stronie. Surowo zabrania się korzystania z jakiegokolwiek oprogramowania lub programu wykorzystującego sztuczną inteligencję, a także oprogramowania, które pozwala graczom oszukiwać lub dawać im niesprawiedliwą przewagę podczas korzystania z Usług. STS jest uprawniony do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków i działań w celu wykrycia i zapobiegania korzystania z takich technologii. W przypadku, gdy STS zidentyfikuje lub ma podstawy do przypuszczeń, że użyto zabronionego oprogramowania, zastrzega sobie prawo do zamrożenia Konta, zwrotu wszelkich depozytów (pomniejszonych o potencjalne wypłacone wygrane) i/lub zablokowania Graczowi możliwości korzystania z Usług w przyszłości.
 2. W przypadku niewłaściwego postępowania STS jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy i wykluczenia Gracza z dalszego korzystania ze Strony. Ponadto STS jest uprawniony do przerywania i unieważniania trwających gier i/lub zakładów, do blokowania gracza lub konta bez uprzedniego powiadomienia, a także do zachowania środków i wygranych Gracza uzyskanych w wyniku niewłaściwego postępowania do czasu wyjaśnienia sytuacji. Jeśli przewinienie zostanie później potwierdzone, STS zastrzega sobie prawo do konfiskaty wygranych.

9 - ANULOWANIE KONTA

 1. STS zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia Usług lub anulowania dostępu do nich, a także odmówienia wypłacenia wygranych w przypadkach obejmujących, ale nie wyłącznie: Jeśli STS posiada uzasadniony powód, by wierzyć, że aktywność Gracza na Stronie może być nielegalna. Jeśli STS może ponieść niekorzystną sytuację podatkową, regulacyjną lub pieniężną z powodu działalności Gracza. Jeśli jedna lub więcej transakcji na Stronie zostanie uznana za niezgodną z Umową. Jeśli aktywność Gracza zostanie uznana za nieuczciwą, nielegalną, niezgodną z prawem lub prowadzoną w niewłaściwych celach. Jeśli zostanie uznane, że Gracz korzystał ze Strony w nieuczciwy sposób, oszukał lub nieuczciwie wykorzystał STS lub któregokolwiek z jego graczy, lub jeśli konto jest wykorzystywane na korzyść strony trzeciej. Jeśli władze zażądają tego od STS. Jeśli Konto zostanie uznane za nieaktywne, a jego saldo jest bliskie lub równe zero. 
 2. STS zastrzega sobie prawo do zakończenia wydarzeń lub gier bez uprzedniego powiadomienia, ilekroć uzna to za konieczne i/lub z powodu błędów w oprogramowaniu lub grach, które powodują ich nieprawidłowe działanie.
 3. Jeśli STS ma uzasadnione przekonanie, że Gracz popełnił lub w jakikolwiek sposób uczestniczył w nieuczciwych postępowaniach lub działaniach jakiegokolwiek rodzaju, STS zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, zamknięcia Konta i zatrzymania wszystkich pozostałych środków na Koncie. Oszukańczą działalność można uznać za między innymi: fałszowanie, używanie skradzionych lub sfałszowanych kart kredytowych lub numerów kont, zorganizowane zakłady, zmowy i przekazywanie danych lub dokumentów, które zostały sfałszowane, skradzione lub w inny sposób przywłaszczone.

10 - PRZERWANE GRY

 1. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowo opublikowanych informacji na Stronie, STS podejmie działania w celu sprostowania i zmiany danych w systemie, tak aby odzwierciedlić prawidłowe informacje. Wszelkie wygrane, których to dotyczy, zostaną odpowiednio zmienione.
 2. Jeśli z jakiegoś powodu gra zostanie przerwana, transakcje wszystkich graczy są zawsze dokładnie rejestrowane w naszych systemach, dlatego zawsze będziemy mieć możliwość ustalenia, jakie zakłady zostały postawione i co wydarzyło się podczas gry. Prosimy o kontakt z obsługą klienta w przypadku jakichkolwiek pytań za pośrednictwem poczty elektronicznej na stronie: [email protected]
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uznania wyników za nieważne po czasie, jeśli wynik był spowodowany usterką techniczną, nieuczciwym zachowaniem Gracza lub fałszywym zakładem. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania każdej płatności dokonanej w wyniku błędu.

11 - TRYB PRAWDZIWEJ GRY

 1. Każdy Gracz powyżej 18 roku życia, mający zweryfikowany wiek, który dokonał depozytu, ma możliwość grania w Trybie Prawdziwej Gry ze stawkami za prawdziwe pieniądze.
 2. Aby zagrać w Trybie Prawdziwej Gry za prawdziwe stawki, Gracz musi posiadać środki na Koncie depozytowym.

12 - TRYB GRY TRENINGOWEJ

 1. Każdy Gracz, który ukończył 18 lat i którego wiek został zweryfikowany, ma prawo do gry w Trybie Gry Treningowej, który nie wymaga wpłacania ani stawiania jakichkolwiek prawdziwych pieniędzy.
 2. Tryb Gry Treningowej służy wyłącznie do ćwiczeń i rozrywki, umożliwiając graczom zapoznanie się z Grami. Pamiętaj, że wirtualnych pieniędzy i wygranych w trybie gry treningowej nie można przenieść na konto depozytowe, saldo bonusowe ani wypłacić.

13 - KASYNO NA ŻYWO

 1. Dostawca gier na żywo w kasynie monitoruje wszystkie stoły do ​​gry, a wszystkie pokoje czatu są moderowane. W razie jakichkolwiek wątpliwości Gracz może w dowolnym momencie skontaktować się z obsługą Live Casino za pośrednictwem opcji czatu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka, składanie ofert matrymonialnych, komentarzy na tle seksualnym lub gróźb jest zabronione i może spowodować, że czat zostanie zablokowany dla Gracza.
 2. Dostawca gier kasynowych na żywo może powiadomić nas o wszelkich obawach i oświadczeniach wskazujących na problem hazardowy Gracza. Zostanie to sprawdzone, zgodnie z warunkami naszej wewnętrznej polityki i procedur odpowiedzialnej gry.
 3. Wszystkie gry kasynowe na żywo są nagrywane. W przypadku pomyłki krupiera materiał wideo z kwestionowanej ręki lub rundy gry zostanie sprawdzony przez dostawcę gry. Takie decyzje zostaną następnie zweryfikowane przez STS. Rundę, o której mowa, można następnie uznać za nieważną - w takim przypadku wszystkie stawki zostaną zwrócone, a wszystkie wygrane uznane za nieważne.
 4. Gracz może obstawiać realnymi i bonusowymi środkami w grach kasynowych na żywo. STS zabrania uporczywego stawiania zakładów z szansą wygranej równej, bądź wyższej niż 70% (tzw. pewne zakłady). STS zastrzega sobie prawo do zablokowania każdego Konta i zablokowania oraz/albo wstrzymania wypłaty wygranej uzyskanej przez Gracza wskutek złamania Regulaminu oraz/albo zasad platformy. 

14 - WPŁATY

 1. Depozyty mogą być wykonywane jedynie przez Stronę. Gracz może skorzystać z dowolnej metody wpłaty dostępnej na Stronie. Dostępne metody płatności, związane z nimi opłaty i wymagania mogą się różnić. STS nie daje gwarancji, że wszystkie metody płatności będą zawsze dostępne.
 2. Środki są przechowywane na Koncie wyłącznie w celu wykorzystania ich do postawienia zakładu i rozliczenia opłat lub prowizji, które mogą powstać w związku z korzystaniem z Usług.
 3. STS ma prawo zawiesić lub zamknąć Konto, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Gracz wpłaca środki bez zamiaru przeznaczenia ich na hazard. W takich okolicznościach STS może być również zobowiązany do zgłoszenia tego do odpowiedniego organu.
 4. STS ma prawo nakładać określone warunki na korzystanie z niektórych metod płatności, jeżeli są one wymagane przez dostawców płatności lub przez regulacyjne obowiązki i wymagania w zakresie społecznej odpowiedzialności, lub w przypadku powiązania z podejrzaną działalnością.
 5. STS ma również prawo do zmiany dostępności oferowanych metod płatności w dowolnym momencie.
 6. O ile nie podano inaczej, wszystkie kwoty podane na stronie są w funtach szterlingach. Do każdej transakcji, która wymaga wymiany walut, obowiązuje obowiązujący kurs wymiany.
 7. STS ma prawo zażądać dodatkowych informacji i dokumentacji dotyczących wieku Gracza, tożsamości, miejsca zamieszkania, źródła funduszy, źródła majątku lub własności metod płatności w celu spełnienia wymagań w zakresie odpowiedzialności społecznej, przeciwdziałania praniu pieniędzy i innych.
 8. STS zastrzega sobie prawo do zażądania w dowolnym momencie zdjęcia karty debetowej (obie strony), która została użyta do złożenia depozytu. Aby zabezpieczyć dane osobowe, Gracz zostanie poproszony o ukrycie CVV i pozostawienie widocznych tylko pierwszych 6 i ostatnich 4 cyfr (pozostałe cyfry numeru karty powinny być zakryte).
 9. Minimalna kwota depozytu wynosi £10. Maksymalna kwota depozytu zależy od metody płatności dostępnej na Stronie wybranej przez Gracza.
 10. STS nie pobiera opłat za depozyty dokonywane kartą debetową, należy jednak pamiętać, że niektórzy wydawcy kart traktują transakcje bukmacherskie jako płatności „gotówkowe”, dlatego mogą pobierać opłatę z góry. Więcej informacji można uzyskać u wydawcy karty.
 11. STS ma prawo zażądać potwierdzenia wpłat na Konto.
 12. Wszystkie dokonywane płatności muszą pochodzić z metody płatności, w której Gracz jest wskazany jako właściciel konta. Depozyty od osób trzecich są niedozwolone. Odpowiedzialność za korzystanie wyłącznie z własnych środków płatności spoczywa po stronie gracza. 
 13. STS zastrzega sobie prawo do zażądania wszelkich informacji lub dodatkowej dokumentacji w celu potwierdzenia, kto jest posiadaczem konta stosowanej metody płatności. STS ma prawo nie dokonywać zwrotu depozytów stron trzecich, jeśli Gracz nie jest w stanie dostarczyć wymaganej dokumentacji.
 14. STS jest zobowiązany przez Gambling Commission w Wielkiej Brytanii do informowania naszych graczy o tym, co dzieje się ze środkami, które przechowujemy na kontach w przypadku niewypłacalności. STS przechowuje fundusze gracza oddzielnie od funduszy firmy na osobnych rachunkach bankowych u naszych dostawców bankowych. Fundusze te nie są chronione w przypadku niewypłacalności (niechroniona segregacja). Więcej informacji na temat podejścia Gambling Comission i wymagań dotyczących ochrony funduszy klientów można znaleźć na stronie: http://www.gamblingcommission.gov.uk/for-the-public/Your-rights/Protection-of-customer-funds.aspx.

15 - WYPŁATY

 1. Nie ma możliwości zlecenia wypłaty, gdy Gracz uczestniczy w sesji gry.
 2. Dane osobowe Gracza i właściciela metody płatności muszą być zgodne. STS zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowej dokumentacji w celu potwierdzenia tożsamości i weryfikacji właściciela metody płatności. STS ma również prawo nie przetwarzać żądania wypłaty, dopóki nie otrzymamy wymaganej dokumentacji - w takiej sytuacji saldo zostanie zwrócone na Konto.
 3. STS przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa Twoich funduszy, dlatego maksymalna kwota dziennej wypłaty (24 godziny) wynosi £10.000 (dziesięć tysięcy funtów) lub 10 (dziesięć) oddzielnych transakcji wypłat. W celu ochrony środków przed nieautoryzowaną wypłatą możemy poprosić o dowód własności metody płatności zastosowanej do wypłaty, której nie byliśmy w stanie zweryfikować przed wysłaniem żądania.
 4. Jak podano na Stronie, wszystkie wypłaty mogą być zlecone wyłącznie do zarejestrowanego Gracza.
 5. Wypłaty można zlecać wyłącznie na konto bankowe i metodę płatności, z której dokonano wpłaty. Jeśli nie jest to możliwe z przyczyn technicznych i/lub regulaminowych, które są poza naszym wpływem, dokonamy wypłaty na alternatywne konto bankowe lub metodę płatności należącą do Gracza, po potwierdzeniu i zweryfikowaniu jej własności.
 6. Po przesłaniu żądania wypłaty przetworzenie zlecenia może potrwać do 3 (trzech) dni roboczych. Jednak STS dołoży wszelkich starań, aby zlecać wypłaty natychmiast.
 7. Funduszy nie można wypłacić z Konta jeśli nie zostały obrócone na zakłady przynajmniej raz. Stawianie zakładów na gry stołowe o minimalnej oczekiwanej stracie (zakłady przeciwne) nie będzie uznawane za ważne przy spełnianiu wymagań dotyczących obrotu. Informujemy, że w przypadku żądań wypłaty zostanie zastosowana trzy-procentowa (3%) opłata administracyjna na pokrycie opłaty dostawcy płatności, pobierane od kwot zdeponowanych w STS, które nie zostały wykorzystane co najmniej raz. Przed zatwierdzeniem takiej wypłaty konieczna jest jej weryfikacja oraz potwierdzenie zgodnie z naszymi wewnętrznymi zasadami i procedurami.
 8. Gracz jest odpowiedzialny za zgłaszanie wygranych i strat podatkowym i/lub innym organom w odpowiedniej jurysdykcji.

16 - PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY

Zabronione jest wykorzystywanie Strony do prania pieniędzy. STS zastrzega sobie prawo do odmowy lub zaprzestania prowadzenia współpracy oraz do wycofania transakcji graczy, którzy nie akceptują następujących wymagań i zasad AML (Anti-Money Laundering - Przeciwdziałania Prania Pieniędzy):

 • Wygrane zostaną wypłacone wyłącznie osobie, która początkowo zarejestrowała Konto, i tylko na wcześniej użytą kartę debetową lub inną użytą metodę płatności.
 • Po dokonaniu depozytu za pomocą karty debetowej wygrane zostaną przekazane wyłącznie osobie, której nazwisko widnieje na karcie i tylko na tę samą kartę lub konto bankowe powiązane z tą kartą.
 • Jedna osoba może mieć tylko jedno konto. Żadne wygrane nie mogą zostać wypłacone, jeśli Konto zostało otwarte przy użyciu fałszywych danych osobowych lub jeśli ten sam Gracz otworzył wiele kont.
 1. Aby wywiązać się z obowiązków prawnych, STS jest zobowiązany do ciągłego monitorowania działalności swoich graczy. STS będzie dokonywać weryfikacji wieku i kontroli tożsamości każdego gracza, zanim pozwoli mu uzyskać dostęp do Usług, jednak w ramach trwającego procesu monitorowania możemy poprosić o dodatkową dokumentację w dowolnym momencie na późniejszym etapie działalności Gracza.
 2. STS zastrzega sobie prawo do wstrzymania wszelkich środków na Koncie, do czasu zakończenia dochodzenia, jeśli istnieje podejrzenie naruszenia regulaminu, oszustwa lub nieuczciwej działalności lub w celu zastosowania się do wszelkich porad, wniosków lub instrukcji od dowolnego rządu, organu regulacyjnego lub wykonawczego.
 3. Jeśli Gracz nie przestrzega tych zasad i przepisów, STS może zawiesić Konto w oczekiwaniu na zakończenie dochodzenia.
 4. Aby zapobiec praniu pieniędzy, wszystkie transakcje są sprawdzane. Nieuczciwe i podejrzane transakcje będą natychmiast zgłaszane odpowiednim organom, takim jak (między innymi) National Crime Agency i Gambling Commission of Great Britain.

17 - ODPOWIEDZIALNA GRA

 1. Hazard poniżej 18 roku życia jest przestępstwem, a STS bierze na siebie odpowiedzialność za uniemożliwienie dostępu do Strony osobom poniżej 18 roku życia z najwyższą troską. STS może przekazywać informacje podane przez Gracza podczas rejestracji autoryzowanym agencjom informacji kredytowej, zewnętrznym usługom weryfikacji tożsamości i/lub agencjom zapobiegania oszustwom w celu potwierdzenia tożsamości Gracza. Takie informacje będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności. Przeprowadzana jest elektroniczna weryfikacja wieku i chociaż STS dąży do tego, aby proces był możliwie jak najbardziej płynny i dyskretny, należy pamiętać, że możliwe jest, że dalsze informacje będą musiały zostać uzyskane bezpośrednio od Gracza. Po pozytywnym przeprowadzeniu kontroli tożsamości Gracz będzie mógł w pełni korzystać z naszej Strony i Usług.
 2. STS dokłada wszelkich starań, aby jego Gracze grali odpowiedzialnie, ale zdajemy sobie również sprawę, że hazard może uzależniać niektórych graczy i negatywnie wpływać na ich życie. Dlatego oferujemy różne narzędzia w celu promowania odpowiedzialnych praktyk hazardowych. Można je ustawić na Koncie Gracza, wchodząc na podstronę Odpowiedzialnej Gry i/lub kontaktując się z naszą obsługą klienta.
 3. Środki Odpowiedzialnej Gry obejmują: Limity finansowe na Koncie (w tym limity depozytów i maksymalnych zakładów, ustawiane na dzień, tydzień i miesiąc) - po osiągnięciu wybranego limitu system automatycznie zablokuje dalszą rozgrywkę. Przed podniesieniem limitów na Koncie konieczny jest 24-godzinny okres “cooling-off” przed przetworzeniem żądania. Wnioski o niższe limity lub przedłużenie okresu wykluczenia wejdą w życie natychmiast. Kontrola rzeczywistości/Reality Check - wyskakujące okienko ostrzegawcze wyświetli się w trakcie sesji gry i wskaże czas spędzony na grze. Interwałami Reality Check można zarządzać w ustawieniach profilu. Time-out jest możliwy na następujące okresy: 24 godziny, tydzień, miesiąc i sześć tygodni (lub jakikolwiek inny okres do sześciu tygodni, możliwy do wybrania przez kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta: [email protected]) - nie można skrócić wybranego okresu po jego wprowadzeniu, Konto otworzy się automatycznie po jego upłynięciu. Samowykluczenie na następujące okresy: co najmniej sześć miesięcy, dwanaście miesięcy lub pięć lat. Okres ten może zostać przedłużony na kolejne, trwające co najmniej sześć miesięcy. Ponowne otwarcie Konta z jakiegokolwiek powodu jest niemożliwe do momentu upływu ustalonego okresu. Samowykluczenie pozostaje w mocy, chyba że gracz podejmie działania, aby ponownie zagrać po upływie wybranego okresu.
 4. Oprócz powyższych narzędzi, Gracz ma możliwość zamknięcia Konta na czas nieokreślony, gdy nie chce już korzystać z naszych Usług. Aby to zrobić, gracz musi skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.
 5. Jeśli Gracz zamknął swoje Konto na stałe, nie można go ponownie otworzyć. STS honoruje początkowe życzenie klienta, więc konto nie zostanie ponownie otwarte.
 6. Wszelkie zakłady, których wynik nie jest jeszcze znany w momencie wprowadzenia samowykluczenia, będą wypłacone Graczowi w odpowiednich kwotach po rozstrzygnięciu wydarzenia, jeśli zakłady okażą się wygrane. Ponadto wszelkie pozostałe środki pozostawione na Koncie podczas wprowadzania samowykluczenia zostaną automatycznie zwrócone.
 7. Jeśli Gracz rozważa samowykluczenie, może chcieć zarejestrować się w GAMSTOP, który umożliwia graczom samowykluczenie ze wszystkich firm hazardowych online licencjonowanych w Wielkiej Brytanii. Aby dowiedzieć się więcej i zarejestrować się w GAMSTOP, odwiedź stronę WWW.GAMSTOP.CO.UK.
 8. STS nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z rejestracją GAMSTOP, takie jak między innymi niedopasowanie danych osobowych. Aby rozwiązać takie problemy, gracze muszą skontaktować się z GAMSTOP bezpośrednio na stronie WWW.GAMSTOP.CO.UK.
 9. STS nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec graczy ani stron trzecich za jakiekolwiek działania hazardowe, które mają miejsce (w tym za zwrot wszelkich strat), jeśli obejdą one nasze procedury samowykluczenia za pomocą nieuczciwych środków lub umyślnego podawania nieprawidłowych informacji. Aby w pełni zbadać takie przypadki, jesteśmy uprawnieni do żądania dodatkowych form dokumentacji, takich jak dowód osobisty w dłoni i weryfikacja telefoniczna/głosowa, zgodnie z naszymi wewnętrznymi zasadami i procedurami.
 10. Strona Odpowiedzialnej Gry zawiera linki do podmiotów zewnętrznych i informacje, które mogą pomóc w przypadku wystąpienia uzależnienia od hazardu. Jeśli uważasz, że możesz być uzależniony od hazardu, zachęcamy do szukania pomocy w tych obszarach naszej Strony, a także do kontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do nakładania limitów i/lub zawieszania kont graczy, jeśli mamy podstawy podejrzewać, że Gracz może być narażony na szkodę związaną z hazardem.
 12. Wchodząc na Stronę i grając na niej, Gracz potwierdza fakt, że ryzykuje utratę pieniędzy podczas grania w gry oparte na szczęściu za pośrednictwem Usług. Gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za pokrycie strat poniesionych na Koncie.
 13. Informujemy, że wszystkie wrażliwe dane związane z problemem z hazardem lub wykluczeniami są gromadzone i przechowywane w rejestrach w celu wykonywania naszych ustawowych funkcji związanych z osobami, których dotyczą. Dlatego w przypadkach, w których zagrożone jest dobro graczy, STS podejmie wszelkie możliwe kroki w celu zachowania pełnej zgodności z Zasadami odpowiedzialności społecznej, który w niektórych przypadkach może w razie potrzeby być nadrzędnym wobec RODO. STS zastrzega sobie prawo do nałożenia ograniczenia konta lub zamknięcia go, jeśli zachowanie gracza przejawia istniejący problem z hazardem.
 14. W celu ochrony żywotnego interesu osób dotkniętych problemami z hazardem, które znajdują się w krytycznej sytuacji i wyrażają myśli samobójcze w rozmowach z naszymi agentami, zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z odpowiednimi władzami lokalnymi w celu podjęcia natychmiastowych działań.

18 - ZAKŁADY SPORTOWE

Ten Regulamin zawiera i uwzględnia Regulamin Zakładów Sportowych, który można znaleźć w naszej sekcji Zakładów Sportowych.

19 - PROMOCJE I BONUSY

Ten Regulamin zawiera i uwzględnia Regulamin Promocji i Marketingu, który można znaleźć w naszej sekcji Promocji i Bonusów.

20 - PRZETWARZANIE DANYCH

Przed użyciem i podczas korzystania z Usług konieczne będzie gromadzenie i przetwarzanie przez STS danych osobowych graczy. Wszystkie informacje na temat gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczania i udostępniania danych osobowych przez STS można znaleźć w POLITYCE PRYWATNOŚCI STS.

21 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie treści, znaki handlowe, nazwy handlowe, logo i ikony są wyłączną własnością STS lub jego podmiotów stowarzyszonych, dlatego są chronione prawami autorskimi oraz umowami międzynarodowymi i postanowieniami.
 2. Gracz nie uzyskuje żadnych praw własności intelektualnej do materiałów na Stronie, innych niż te określone bezpośrednio w Regulaminie. Gracz nie jest upoważniony do usuwania jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych oznak chronionych praw własności intelektualnej z materiałów na Stronie.
 3. Obrazy wyświetlane na Stronie są własnością STS, jej podmiotów stowarzyszonych lub partnerów. Gracz nie jest upoważniony do publikowania, przesyłania, kopiowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub innych materiałów chronionych prawem autorskim i/lub innymi prawami własności intelektualnej (a także prawem do reklamy i prywatności) bez uprzedniej pisemnej zgody.

22 - ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Gracz zgadza się bronić i zabezpieczyć STS oraz jego pracowników, dyrektorów i funkcjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, stratami, zobowiązaniami i wydatkami, w tym między innymi uzasadnionymi opłatami i kosztami prawniczymi wynikającymi z lub w jakikolwiek sposób związanymi z:
 • Dostępem i korzystaniem ze Strony oraz Usług.
 • Wykroczeniami wobec Regulaminu.
 • Naruszeniem obowiązujących przepisów i/lub rozporządzeń.

23 - CZAS TRWANIA UMOWY I ROZWIĄZANIE

 1. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony. Jeśli Gracz chce wypowiedzieć Umowę, może to zrobić w dowolnym momencie, wysyłając powiadomienie e-mail do Działu Obsługi Klienta, powiadamiając nas, że chce na stałe zamknąć Konto. Po wypowiedzeniu Gracz nie będzie mógł dokonywać nowych transakcji.

24 - OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. STS nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności ani sprawności Usług. Gry i Usługi oferowane przez STS, które są dostępne dla Gracza, używają bieżących rozwiązań technologicznych. 
 2. STS świadczy stałe usług na Stronie. Niemniej jednak, STS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, przerwy, usunięcia, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarię linii komunikacyjnej, kradzież lub zniszczenie lub nieuprawniony dostęp do Strony lub Usług lub ich zmianę.
 3. Sprzęt komputerowy lub urządzenie mobilne oraz połączenie internetowe mogą mieć wpływ na wydajność i/lub działanie Strony. STS nie gwarantuje, że Strona będzie działać bez wad i błędów, ani że Usługi będą świadczone bez zakłóceń. STS nie ponosi odpowiedzialności za awarie lub problemy, które mogą powstać z powodu urządzeń Gracza, połączenia internetowego lub dostawcy usług internetowych lub telekomunikacyjnych.
 4. STS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy lub błędy w Grach lub przestoje na Stronie. Ponadto STS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obecność lub szkody spowodowane przez szkodliwe komponenty Strony lub odpowiedniego serwera i/lub przez wirusy, które mogą prowadzić do uszkodzenia komputera lub oprogramowania Gracza. Ponadto, wszystkie wygrane z zakładów i/lub stawek postawionych w jakichkolwiek Grach zawierających błąd zostaną unieważnione, a STS będzie odpowiedzialny wyłącznie za zwrot odpowiedniego zakładu lub stawki postawionej przez Gracza.
 5. STS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane błędami wprowadzania danych, przechowywania i/lub przetwarzania danych oraz niekompletnością i niedokładnością przesyłanych danych. STS zastrzega sobie również prawo do korygowania oczywistych błędów podczas przechowywania i przetwarzania wyników, w tym między innymi błędów związanych z tożsamością Graczy, zakładów itp. Jeśli taki błąd wystąpi z powodu błędów lub problemów z oprogramowaniem, prowadzących do nierozstrzygnięcia i/lub przerwania gry, gra zostanie uznana za nieważną, a postawiona kwota zostanie zwrócona Graczowi. STS zastrzega sobie również prawo do ograniczania i/lub odrzucania zakładów, ilekroć uzna to za konieczne z powodu błędów, awarii oprogramowania lub podobnych okoliczności.
 6. W żadnym wypadku STS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania ze Strony lub Usług, z treści zamieszczonych na lub za pośrednictwem Strony lub Usług lub z zachowania jakichkolwiek graczy Strony.
 7. W żadnym wypadku STS ani żaden z jego dyrektorów lub pracowników nie będzie ponosił wobec Gracza odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, takie jak (ale nie wyłącznie): szkody przypadkowe lub wszelkiego rodzaju szkody wtórne, które mogą wyniknąć z lub w związku z korzystaniem ze Strony lub Usług, w tym (ale nie wyłącznie) jakości, dokładności lub użyteczności dostarczanych informacji.
 8. STS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym lub wadliwym korzystaniem z Konta przez Gracza lub osoby trzecie.
 9. STS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę wygranych spowodowaną przerwanymi Grami.
 10. STS w żadnym wypadku i pod żadnym pozorem nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody, które zostaną uznane za lub rzekomo wynikłe z lub spowodowane przez jego Stronę Internetową lub jej zawartość, w tym, między innymi, wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie przez dowolną osobę Strony internetowej lub jej zawartości, opóźnienia lub przerwy w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnej lub wszelkich błędów lub pominięć w treści.
 11. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Gracza, Gracz zwolni STS z wszelkich roszczeń osób trzecich i ponosi wszelkie straty, koszty lub szkody z tego wynikające.
 12. STS nie ponosi odpowiedzialności za błędy maszynowe, techniczne lub ludzkie w działaniu Usług. W przypadku jakiegokolwiek błędu STS zastrzega sobie prawo do unieważnienia zakładów, których dotyczą zmiany, lub poprawienia błędu. Jeżeli korekta dokonana przez STS zmienia warunki zakładu, gracz będzie miał możliwość zaakceptowania zmienionych warunków przed uznaniem zakładu za nieważny.
 13. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo obowiązującej jurysdykcji, a w żadnym wypadku łączna odpowiedzialność STS wobec Gracza nie przekroczy kwoty pieniędzy przekazanych lub zdeponowanych na Stronie w odniesieniu do transakcji powodującej taką odpowiedzialność.

25 - SKARGI

 1. Naszym głównym celem jest zapewnienie doskonałej obsługi klienta w celu rozwiązania wszelkich pojawiających się problemów. Jeśli jednak Gracz ma jakieś skargi, zawsze może je do nas skierować i skontaktować się w tym celu z naszym zespołem Obsługi Klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub za pośrednictwem naszego serwisu czatu na żywo. Agenci obsługi klienta STS odpowiedzą Graczowi, potwierdzając rejestrację skargi w ciągu 24 godzin. STS akceptuje również wszelkie skargi otrzymane za pośrednictwem zewnętrznych pośredników/narzędzi pomocniczych, takich jak narzędzie internetowe Resolver. Niemniej jednak skargi złożone za pośrednictwem mediów społecznościowych nie są uważane za oficjalną skargę.
 2. Abyśmy mogli rozpatrzyć reklamację tak szybko, jak to możliwe, musi ona zawierać jasne informacje o tożsamości Gracza (imię, nazwisko, nazwa użytkownika, zarejestrowany adres e-mail i adres zamieszkania), a także wszystkie istotne szczegóły dotyczące problemu (nazwa gry, czas oraz data incydentu z jasnym wyjaśnieniem). Pracownicy działu Obsługi Klienta dołożą wszelkich starań, aby niezwłocznie rozwiązać zgłoszony problem wewnętrznie. Cały proces rozpatrywania skargi powinien zająć nie więcej niż 8 tygodni. Niemniej jednak, jeśli gracz nie odpowie na nasze uzasadnione żądanie dodatkowych informacji w ciągu 7 dni, rozsądne może być „zatrzymanie zegara”, dopóki nie otrzymamy odpowiedzi. Zegar zostanie wznowiony od tego samego miejsca, w którym został zatrzymany, gdy tylko otrzymamy wymaganą odpowiedź. Gracz zawsze będzie informowany o naszej ostatecznej decyzji.
 3. Jeśli uważasz, że skarga nie została poprawnie rozwiązana i/lub jesteś niezadowolony ze sposobu zakończenia sprawy, możesz skontaktować się z zarejestrowanym Organem Alternatywnego Rozwiązywania Sporów „ADR” (eCOGRA): eCOGRA, eCommerce and Online Gambling Regulations and Assurance Numer telefonu: +44 20 7887 1480 https://ecogra.org/ata/policies_procedures.php Alternatywnie, gracze z UK mogą skorzystać z platformy ODR Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Należy pamiętać, że eCogra rozstrzygnie spór, tylko jeśli: spór miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy; operator posiada licencję wydaną przez Komisję ds. Hazardu Wielkiej Brytanii, a spór dotyczy zakładu/regulaminu, które podlegają prawu Anglii, Walii i Szkocji; istnieje autentyczny moment impasu między Graczem a STS; sprawa nie ma związku z warunkami systemu samowykluczenia wielu operatorów (GAMSTOP); Gracz nie kwestionuje, że STS powinien był samodzielnie interweniować w celu zapobiegania wszelkim szkodom, które mogły powstać podczas wydawania pieniędzy przez gracza.
 4. Ponadto informujemy, że Gracz ma prawo wnieść sprawę do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji.