Cube Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

Privacy Policy (PL)

Wersja 1.1

STS.Bet Limited dokłada wszelkich starań w celu ochrony Twoich danych osobowych - niniejsza Polityka Prywatności wskazuje jakie dane zbieramy kiedy korzystasz z naszych usług, w jaki sposób są one zbierane i w jaki sposób są wykorzystywane. 

Administrator Danych

Polityka Prywatności odnosi się do osób, których dane osobowe są przetwarzane przez STS.Bet Limited - spółkę zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim, pod adresem STS Gaming Group, Skyways Offices, Block C, 3rd floor (C5), 177/179 Triq Marina, Pieta PTA9042, Malta (STS.Bet limited).

STS.Bet limited jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do tych osób, których dane są zbierane za pośrednictwem stsbet.co.uk (Strona Internetowa) STS.Bet limited określa cele zbierania i przetwarzania takich danych osobowych. 

Dane osobowe to informacje, które pozwalają STS.Bet zidentyfikować Cię, bezpośrednio lub pośrednio, przez odniesienie do identyfikatora, w toku Twojego rejestrowania się na Stronie Internetowej, logowania do niej i używania jej. 

Nasz Inspektor Ochrony Danych

Wszelkie wątpliwości lub pytania dotyczące tego, jak STS.Bet limited przetwarza Twoje dane osobowe należy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych pod adresem [email protected]

Informacje Ogólne

Korzystając z naszych usług i przesyłając swoje dane osobowe potwierdzasz, że rozumiesz i akceptujesz wykorzystywanie i cel zbierania Twoich danych osobowych przez Administratora Danych, opisany w tej Polityce Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami przedstawionymi w tej Polityce Prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania ze Strony Internetowej i udostępniania nam swoich danych osobowych na inne sposoby. 

Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany w tej Polityce Prywatności - w takim przypadku będziemy informować Cię o istotnych zmianach za pomocą tzw. wyskakujących okienek (pop-up) zawierających informacje o wprowadzanych zmianach, zanim wprowadzimy jakiekolwiek zmiany na naszych platformach. Sugerujemy także regularne przeglądanie sekcji Polityka Prywatności na naszej stronie. 

Przetwarzane Informacje

1.Przetwarzamy informacje, pozwalające na identyfikację osób takie jak:

 • informacje, które dostarczasz rejestrując się na Stronie Internetowej, zawierające takie dane jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, a także inne inne dane zamieszczone na przekazywanych nam dokumentach; 
 • informacje o sposobie w jakim używasz Strony Internetowej takie jak: w jaki sposób, kiedy oraz gdzie używasz Strony Internetowej;
 • szczegóły transakcji, których dokonujesz za pomocą naszej Strony Internetowej lub w związku z użytkowaniem Strony Internetowej zawierające takie informacje jak: informacje odnośnie Twoich wpłat, wypłat i danych Twoich kont bankowych i kart płatniczych bądź kredytowych, użytych na naszej Stronie;
 • informacje, których udzielasz w trakcie jakiejkolwiek komunikacji pomiędzy Tobą a Administratorem Danych;
 • inne informacje wymagane przez prawo takie jak informacje o źródle Twojego majątku i Twoich funduszy (eng. Source of Wealth, Source of Funds);
 • informacje o Twojej historii gry, wzorach i preferencjach dotyczących gier; 
 • Informacje o jakiejkolwiek możliwej działalności przestępczej i związanej z praniem pieniędzy, wykrytej przez nasz system;
 • Jakiekolwiek inne dane osobowe, które przekażesz nam w związku z używaniem Strony Internetowej. 

2. Nie jesteś zobowiązany do przekazywania nam swoich danych osobowych, ale odmowa ich przekazania spowoduje, że nie będziemy w stanie dostarczać Ci naszych usług. 

3. Możemy automatycznie zbierać pewne informacje i otrzymywać Dane Osobowe dotyczące Ciebie kiedy podajesz takie informacje/dane w różnych usługach lub innych kanałach komunikacji i interakcji na Stronie Internetowej. 

Cel i prawna podstawa przetwarzania danych osobowych

Wykorzystujemy zebrane od Ciebie Dane Osobowe w celu dostarczania Ci Usług na najlepszym możliwym poziomie. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe tylko wtedy, kiedy mamy prawnie uzasadnioną podstawę dla takiego działania. Wykorzystujemy Dane Osobowe do wypełniania naszych zobowiązań wynikłych z zawartej z Tobą umowy - do umożliwienia Ci korzystania ze strony, dostarczania obsługi klienta, do przeprowadzenia wszelkich koniecznych kontroli bezpieczeństwa i weryfikacji tożsamości, w celu procesowania Twoich transakcji online oraz we wszelkich innych działaniach, jakie podejmujemy celem zapewnienia Ci efektywnego dostępu do Usług. Wykorzystujemy dane osobowe również wtedy, kiedy jest to od nas wymagane celem wypełniania naszych prawnych i regulacyjnych obowiązków (włączając, ale nie ograniczając się do procesu rejestracji, weryfikacji ścisłości danych osobowych, monitorowania wzorców gry i identyfikowania potencjalnych problemów z hazardem, celem monitorowania i zapobiegania praniu pieniędzy lub innej działalności przestępczej) oraz kiedy wyrazisz na to zgodę (włączając, ale nie ograniczając się do wysyłania ofert oraz promocji i wysyłania Ci informacji o naszych produktach). W pewnych przypadkach możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe kiedy leży to w naszym uzasadnionym interesie (włączając, ale nie ograniczając się do przygotowywania statystyk, raportów analitycznych, do monitorowania Twojej aktywności hazardowej i celem poprawy oferowanych Ci usług) z wykluczeniem takich sytuacji, kiedy nasz uzasadniony interes naruszałby Twój uzasadniony interes lub Twoje podstawowe prawa i wolności.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

W celu dostarczania naszych produktów i usług możemy udostępniać Twoje dane firmom należącym do spółek grupy, do której należy STS.Bet Limited, ale także podmiotom trzecim działającym w naszym imieniu lub współpracującym z nami, włączając ale nie ograniczając się do takich podmiotów jak: dostawcy platformy (w celu świadczenia Ci usług), dostawcy płatności (w zależności od Twoich opcji w celu obsługi płatności, depozytów i wypłat), kancelarie prawne, podmioty dokonujące analizy ryzyka, konsultanci finansowi, agencje weryfikacji tożsamości (w celu ochrony Twoich danych osobowych, w celu spełnienia naszych wymogów prawnych) , organizacje sportowe, agencje informacji kredytowej, usługi komunikacyjne i organy prawne. Możemy również udostępniać Twoje dane firmom analitycznym lub wyspecjalizowanym partnerom do celów badawczych, do profilowania analitycznego i analizy statystycznej.

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe firmie Sportradar AG (Feldlistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, Szwajcaria, numer identyfikacyjny VAT CHE-113.910.142 MWST), która działa jako współadministrator danych w celu wyświetlania kursów, rozliczania zakładów, wykrywania i zapobiegania oszustwom, analizy i zgodności z przepisami. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sportradar AG, kliknij ten link, aby zobaczyć Politykę Prywatności Sportradar AG.

Zapewniamy, że wszelkie relacje ze stronami trzecimi związane z przetwarzaniem danych osobowych podlegają umowie lub innym aktom prawnym. Nie przekazujemy twoich danych stronom trzecim w żadnym innym celu niż opisane powyżej, chyba że wyraziłeś na to wyraźną zgodę lub jest to dopuszczalne prawnie.

Informujemy, że możemy udostępniać Twoje dane osobowe, jeśli będziemy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia ich w celu wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub regulacyjnych. Możemy również udostępniać twoje dane osobowe, jeśli, według naszego wyłącznego uznania, okaże się, że oszukiwałeś lub próbowałeś oszukać nas lub innych użytkowników serwisu w jakikolwiek sposób, w tym, ale nie wyłącznie, oszustwem w grze lub oszustwem związanym z płatnościami. Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim, pod warunkiem że otrzymaliśmy od Ciebie zgodę na przekazywanie Twoich danych osobowych takim podmiotom.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

W związku ze świadczeniem usług, dane osobowe gromadzone w tych usługach mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym my lub nasi partnerzy, dostawcy lub agenci posiadają siedziby. Korzystając z naszych usług, wyraźnie wyrażasz zgodę na wszelkie przekazywanie informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy (EEA). Niemniej jednak podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że ​​nasi agenci, podmioty stowarzyszone i dostawcy przestrzegają naszych standardów prywatności niezależnie od ich lokalizacji.

Przechowywanie

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do świadczenia Ci naszych Usług.

Jeśli przestaniesz być klientem STS.Bet Limited, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez minimalny okres w celu wypełnienia odpowiednich obowiązków prawnych, regulacyjnych i wynikających z umów. Kiedy już nie będziemy potrzebować Twoich danych osobowych, usuniemy je lub zniszczymy w bezpieczny sposób.

Twoje prawa do własnych Danych Osobowych

Informujemy, że masz określone prawa wynikające z niniejszej Polityki prywatności, obejmują one:

 1. prawo dostępu do twoich danych osobowych przechowywanych lub przetwarzanych przez STS.Bet Limited;
 2. prawo do sprostowania twoich danych osobowych przechowywanych lub przetwarzanych przez STS.Bet Limited, tj. prawo do poprawiania twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub nieaktualne;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych przechowywanych lub przetwarzanych przez STS.Bet Limited - prawo do bycia zapomnianym. Prawo to ma zastosowanie tylko w pewnych okolicznościach, nie jest to prawo gwarantowane ani absolutne.
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych lub przetwarzanych przez STS.Bet Limited. Prawo to ma zastosowanie tylko w pewnych okolicznościach, nie jest to prawo gwarantowane ani absolutne.
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - gdy STS.Bet Limited przetwarza twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów administratora;
 6. prawo do przenoszenia danych - tj. masz prawo do otrzymywania pewnych danych osobowych w ustrukturyzowanych, powszechnie używanych formatach, przystosowanych do odczytu maszynowego i do żądania od nas przekazania Twoich danych osobowych do innego podmiotu;
 7. gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody - prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie - nie wpływa to na legalność przetwarzania, opartego na zgodzie przed jej wycofaniem;
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - możesz skontaktować się z naszym IOD (dane kontaktowe podane powyżej), jeżeli potrzebujesz wyjaśnień, bądź omówić jakiekolwiek sprawy związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych. Jednak w przypadku niezadowolenia z wyniku, masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru jakim jest Information and Data Protection Commissioner, Floor 2, Airways House, High Street, Sliema, SLM 1549, Malta, zarówno przez internet - https://www.reportbreachidpc.com/Complaint/, emailem - [email protected], bądź wysłać raport pocztą tradycyjną. Możesz także starać się dochodzić swoich praw w drodze postępowania sądowego.
               

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, przed realizacją jednego z w.w. Praw poprosimy Cię o dokument potwierdzający Twoją tożsamość, a po jego otrzymaniu udzielimy odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoja prośba jest nadzwyczaj złożona i jej rozpatrywanie może potrwać dłużej niż miesiąc, poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak to możliwe, wskazując jednocześnie termin, do którego zostanie ona rozpatrzona. Nadzwyczaj złożone żądanie może wiązać się z opłatami administracyjnymi. 

Dostęp

Informujemy, że masz prawo zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek informacji marketingowych, wybierając opcję rezygnacji za pośrednictwem ustawień konta dostępnych na naszej Stronie lub w dowolnym momencie, wysyłając do nas wiadomość e-mail lub pisząc do naszego działu obsługi klienta.

Ponadto możesz się z nami skontaktować, jeśli: 1) chcesz potwierdzić dokładność Twoich danych osobowych które przechowujemy; 2) chcesz zaktualizować Twoje dane osobowe; i / lub 3) wnieść jakąkolwiek skargę dotyczącą wykorzystania przez nas danych osobowych. Na żądanie będziemy (1) aktualizować wszelkie informacje, które nam dostarczyłeś, w przypadku, gdy udowodnisz konieczność takich zmian lub (2) wskażesz jakiekolwiek informacje, aby zakazać przyszłego ich wykorzystania w celach marketingowych. Aby uniknąć wątpliwości, żadne z postanowień niniejszej Polityki prywatności nie uniemożliwi nam przechowywania Twoich danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez prawo.

Polityka cookies

Informujemy, że nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz strony internetowe, które rejestrują twoje preferencje. Używamy również tzw. plików flash cookie (Local Shared Objects). „Pliki flash cookie” są podobne do plików cookie przeglądarki. Pozwalają nam zapamiętać szczegóły Twoich wizyt na naszych stronach.

Ani pliki cookie, ani pliki cookie flash nie mogą być używane do uzyskiwania dostępu ani korzystania z innych informacji na komputerze. Używamy tych metod tylko do śledzenia korzystania z naszych usług. Pliki cookie pomagają nam monitorować ruch na stronie, ulepszać nasze usługi oraz ułatwiać i / lub lepiej dopasowywać do twojego użytku. Używamy plików cookie flash i plików cookie stron trzecich, aby pomóc nam wyświetlać bardziej trafne i pożądane reklamy.

Pliki cookies mogą być podzielone na kilka kategorii:

Niezbędne pliki cookies; które są wymagane, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po witrynie i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów witryny lub dokonywanie transakcji finansowych. Bez tych plików cookie nie bylibyśmy w stanie sprawić, by nasza strona działała skutecznie.

Pliki cookie używane podczas procesu rejestracji - te pliki cookie przechowują informacje zebrane podczas rejestracji i pozwalają nam rozpoznać Cię jako klienta i zapewnić Ci usługi, których potrzebujesz. Możemy również wykorzystywać te dane, aby lepiej zrozumieć Twoje zainteresowania gdy jesteś online i poprawić jakość podczas Twoich wizyt na naszych platformach.

Pliki cookie wykorzystywane podczas korzystania z naszej Strony Internetowej

Używamy plików cookie do zbierania informacji o osobach, odwiedzających naszą Stronę. Nasze serwery używają trzech różnych rodzajów plików cookie:

 1. plik cookie „oparty na sesji”: ten typ pliku cookie jest przydzielany komputerowi wyłącznie na czas wizyty na naszej stronie internetowej. Plik cookie oparty na sesji pomaga szybciej poruszać się po naszej stronie, a jeśli jesteś zarejestrowanym klientem, pozwala nam przekazywać Ci informacje, które są bardziej odpowiednie dla Ciebie. Ten plik cookie wygasa automatycznie po zamknięciu przeglądarki. 
 2. “stały” plik cookie: ten typ pliku cookie pozostanie na komputerze przez okres określony dla każdego pliku cookie. Pliki cookie Flash są również trwałe.
 3. „Analityczne” pliki cookie: ten rodzaj plików cookie pozwala nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających naszą witrynę oraz zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych usług. Pomagają nam one ulepszyć sposób działania naszej witryny, na przykład poprzez zapewnienie, że możesz łatwo znaleźć to, czego szukasz.

Zarządzanie plikami cookie

Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie.

Pliki cookie

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale jeśli wolisz, zwykle możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie. Menu Pomocy na pasku menu większości przeglądarek powie ci, jak zapobiec akceptowaniu przez przeglądarkę nowych plików cookie, jak sprawić by przeglądarka powiadamiała o otrzymaniu nowego pliku cookie i jak całkowicie wyłączyć pliki cookie.

Pliki flash cookie

Menedżer ustawień Flash Playera pozwala zarządzać preferencjami. Możesz zmodyfikować ustawienia Flash Playera, aby uniemożliwić korzystanie z plików cookie flash. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich interaktywnych funkcji w naszych witrynach.