Cube Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

General Rules of Sportsbook (PL)

Wersja 2.2. 

Zasady i przepisy dotyczące zakładów sportowych są podzielone na Ogólne zasady zakładów sportowych i Specjalne zasady dla każdego sportu, aby ułatwić ich zrozumienie. Zasady Ogólne i Specjalne będą nazywane dalej Zasadami. 

Zasady są częścią umowy pomiędzy STS a Graczem. Regulamin ma zastosowanie, a wszystkie definicje zawarte w regulaminie mają zastosowanie do Zasad. 

Jeżeli istnieją różnice między oryginalną wersją angielską a przetłumaczoną wersją Regulaminu, obowiązuje wersja angielska.

1. ZASADY OGÓLNE

 1. Po postawieniu zakładu Gracz oświadcza:
  1. Że ma ukończone 18 lat i że jego dane osobowe podane w procesie rejestracji są kompletne, ważne i aktualne
  2. Że został wystarczająco poinformowany o zasadach zakładów dla wszystkich rodzajów sportów i jest świadomy limitów zakładów, oraz wypłaty je akceptuje.
  3. Że nie jest świadomy lub nie ma wiedzy o wyniku wydarzenia, na który postawiono odpowiedni zakład przed rozstrzygnięciem.
  4. Że nie będzie brać udziału w żadnych manipulacjach, które mogą wpłynąć lub zmienić wynik zdarzenia lub kilku zdarzeń, na które postawił zakład, oraz że nie jest świadomy żadnych manipulacji tymi zdarzeniami.
  5. Że środki, z które zawarł kupon, nie pochodzą z żadnej nielegalnej działalności i że jest on legalnie upoważniony do korzystania z nich.
  6. Że nie obstawia zakładów na polecenie innych/lub w porozumieniu z innymi stronami i jest to jego wyłączna decyzja.
  7. Nie należy do grupy, która nie może zawierać zakładów na stronie internetowej. Są to w szczególności: uczestnicy oferowanych zakładów, osoby funkcyjne, trenerzy, aktywni sportowcy lub zawodnicy, pracownicy firm bukmacherskich lub firm zajmujących się obstawianiem zakładów. 
 2. STS ma prawo do anulowania wszystkich lub wybranych zakładów w dowolnym czasie i/lub do unieważnienia jakichkolwiek wygranych, jeżeli Gracz dostarczył nam niepoprawne oświadczenia określone powyżej i/lub do wykluczenia Gracza z wszystkich przyszłych zakładów, do zamknięcia konta oraz do wypłaty pozostałych środków.
 3. STS nie jest zobowiązany do podawania dodatkowych informacji, takich jak rodzaj zawodów (np. mecz ligowy lub pucharowy), krótsze/wydłużone czasowo mecze (np. w przypadku meczów towarzyskich, młodzieżowych, mini-turniejów), miejsca rozgrywania meczów (np. neutralne boiska), dystans wyścigów, itp. Jeżeli istnieją dodatkowe informacje, nie będą one miały żadnego wpływu na rozliczenie zakładów. To samo dotyczy wszystkich rodzajów statystyk, tabel i wyników na żywo.
 4. STS ma prawo do unieważnienia poszczególnych zakładów, jeżeli istnieje podejrzenie manipulacji lub oszustwa przy zawieraniu zakładów. W takiej sytuacji stawka za zakłady, o których mowa, zostanie zwrócona na konto, a gracz nie będzie mógł w przyszłości zawierać zakładów na stronie internetowej, konto zostanie zamknięte, a pozostałe środki wypłacone. Podejrzenie manipulacji lub oszustwa w zakładach zostanie uznane, jeżeli, na przykład, jedno lub więcej z poniższych kryteriów zostało spełnione:
  1. Postawienie środków na zakłady na zdarzenia z nietypowym wynikiem. 
  2. Postawienie środków na zakłady z wyjątkowo wysoką ewentualną wygraną.
  3. Postawienie na zakłady wielokrotne z nietypowymi meczami i/lub ligami.
  4. Postawienie na zakłady etapowe z takimi samymi lub wyraźnymi zmianami w kombinacjach.
  5. Postawienie na zakłady, które sugerują, że grupa obstawiających jest powiązana czasowo i merytorycznie.
 5. STS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zakładów w niektórych przypadkach lub do ograniczenia liczby zakładów bez obowiązku podania przyczyny. Żadna osoba nie może mieć więcej niż jedno konto. STS zastrzega sobie prawo do zamknięcia wszystkich multikont w dowolnym momencie. STS zastrzega sobie prawo do odebrania przywilejów graczowi, który zawarł identyczne zakłady na dwóch lub więcej kontach. Działanie takie może doprowadzić do konfiskaty wygranych i anulowania wszystkich postawionych zakładów, w tym również rozliczonych już zakładów.
 6. Zakłady zostaną rozliczone po ogłoszeniu wyników. STS zastrzega sobie prawo do rozliczenia zakładów po zakończeniu wszelkich dochodzeń, jeśli istnieje podejrzenie oszustwa w związku z ustawianiem meczów w danym wydarzeniu. 
 7. Jeśli jakaś kwota została dopisana do konta przez pomyłkę, Gracz jest odpowiedzialny za zgłoszenie tego faktu tak szybko jak to możliwe. Wszystkie wygrane powstałe w wyniku błędu lub pomyłki są uważane za nieważne, a STS ma prawo do cofnięcia wszystkich błędnie zaksięgowanych środków.
 8. STS ma prawo do poprawienia wszelkich oczywistych błędów lub pomyłek. W przypadku oczywistych błędów, STS zastrzega sobie prawo do uznania wszystkich dotkniętych nimi zakładów za nieważne i zwrotu wszystkich stawek. Ponadto, jeśli zakład zostanie przyjęty po kursie, który znacznie różni się od tych dostępnych na rynku w momencie zawierania zakładu lub jest wyraźnie nieprawidłowy, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo zaistnienia wyniku, wtedy STS ma prawo do unieważnienia takich zakładów. Oczywisty błąd może zostać popełniony w wyniku błędu ludzkiego lub problemów technicznych związanych z systemem, co może prowadzić do opublikowania nieprawidłowych informacji na stronie. Na przykład, nieprawidłowa linia poniżej/powyżej, nieprawidłowo wyświetlona (odwrócona) linia handicapu, nieprawidłowa nazwa drużyny lub uczestnika,wyraźnie błędne kursy lub nieprawidłowe miejsce po przecinku (25 zamiast 2,5), nieprawidłowe daty lub jakiekolwiek błędy techniczne itp. 
 9. Niedozwolone jest obstawianie zakładów na tym samym kuponie, które są bezpośrednio powiązane. Tego rodzaju zakłady mogą zostać uznane za nieważne nawet po ustaleniu wyniku wydarzenia.
 10. Maksymalna stawka zakładu zależy od wysokości stawki, którą STS akceptuje w momencie zawierania zakładu i może się różnić dla każdego sportu i indywidualnego gracza. Jeżeli stawka zakładu jest wyższa niż poziom akceptacji automatycznie określony przez STS (kwota ta może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia), wówczas stawka zostanie sprawdzona ręcznie (funkcja Super Bet). Wszystkie zakłady przesłane do ręcznej akceptacji mogą zostać odrzucone, częściowo zaakceptowane lub w pełni zaakceptowane, niezależnie od tego, w jaki sposób Gracz złożył wniosek. STS zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zakładu, który został poddany ręcznej akceptacji. Każdy zakład, który z jakiegokolwiek powodu nie został ręcznie sprawdzony przed rozpoczęciem gry, zostanie automatycznie unieważniony. STS zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia limitów zakładów dla każdego gracza i zakładu.
 11. Jeśli z jakiegoś powodu rynek zakładów lub zdarzenie nie zostały ujęte w zasadach oraz regulaminie - w tym w szczegółowych zasadach umieszczonych w rynku zakładów na stronie internetowej, STS zastrzega sobie prawo do ustalenia wyniku każdego wydarzenia indywidualnie dla każdego przypadku. 
 12. W przypadku sprzecznych zapisów pomiędzy zasadami i przepisami, na przykład pomiędzy Zasadami Specjalnymi dla danej dyscypliny sportu a Zasadami Specjalnymi dla danego wydarzenia lub rynku, zastosowana zostanie następująca kolejność (w kolejności ich ważności):
  1. Szczegółowe zasady dotyczące wydarzenia / rynku (dostępne obok wydarzenia lub rynku na stronie internetowej)
  2. Zasady specjalne dla każdego sportu
  3. Ogólne zasady dotyczące zakładów sportowych
  4. Regulamin
 13. STS może wycofać z oferty dowolne wydarzenia/rynki/selekcje w dowolnym momencie, nawet podczas wydarzenia na żywo.
 14. Jeśli nie określono inaczej, wszystkie zakłady na mecze przerwane, przełożone lub odwołane są nieważne, jeśli nie zostaną dokończone lub zaplanowane w ciągu 24 godzin od pierwotnego czasu rozpoczęcia.
 15. STS, jako licencjonowany operator Gambling Commission, jest zobowiązany do powiadamiania jednostki SBIU (Sports Betting Intelligence Unit) o wszelkich podejrzeniach naruszenia przepisów dotyczących zakładów sportowych lub naruszeniach, które mogą skłonić Komisję do rozważenia unieważnienia zakładu.
 16. STS jest zobowiązany do informowania odpowiedniego organu zarządzającego sportem (SGB) o wszelkich podejrzeniach dotyczących naruszenia zasad zakładów sportowych lub naruszeń, które mogą prowadzić do rozważenia przez komisję unieważnienia zakładu. 
 17. Gambling Commission w szczególnych sytuacjach ma prawo do unieważnienia zakładów. Jeżeli Komisja skorzysta z tych uprawnień, wszelkie umowy lub inne ustalenia związane z zakładem zostaną unieważnione, a wszelkie pieniądze wpłacone w związku z zakładem muszą zostać zwrócone osobie, która je wpłaciła. Uprawnienie do unieważnienia zakładu dotyczy tylko stron określonego zakładu; nie dotyczy wszystkich zakładów postawionych na wydarzenie.

2. OBSTAWIANIE ZAKŁADÓW

 1. W sytuacji kiedy kupon jest postawiony i zaakceptowany, konto zostanie obciążone odpowiednią kwotą. Gracz musi sprawdzić, czy zakład jest poprawny przed jego postawieniem. Po zaakceptowaniu zakładu, nie ma możliwości anulowania lub zmiany. Zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia lub przyjęcia tylko częściowej stawki. 
 2. Kiedy kilka zakładów jest zawartych przez Gracza, zostaną one rozliczone w kolejności ich otrzymania. Kilka kuponów może być traktowanych jako jeden, gdy Gracz wysyła wiele takich samych kuponów. STS zastrzega sobie prawo do unieważnienia wszystkich zakładów, w których mogą istnieć dowody na zmowę między dwoma lub więcej Graczami lub jeśli istnieje podejrzenie, że konto jest używane przez różnych użytkowników.
 3. Akceptacja i ewentualna wygrana kuponu podlega różnym limitom, w szczególności: limitowi liczby zakładów które można obstawić, limitowi rynku zakładów, maksymalnemu limitowi ewentualnej wygranej oraz osobistemu limitowi gracza. Powyższe limity mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wyżej wymienione limity mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i zostaną podane w nocie zakładów lub wymienione na koncie gracza. STS zastrzega sobie prawo do ograniczenia stawek zakładów przed przyjęciem zakładu i/lub zmiany kursów przed zawarciem zakładu.
 4. Wszystkie kursy mogą ulegać zmianom. Każdy zakład, który został przyjęty po oficjalnym czasie rozpoczęcia wydarzenia jest uznany za nieważny, chyba że stwierdzono inaczej (np. w przypadku zakładów na żywo).
 5. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteśmy w stanie potwierdzić wyniku danego wydarzenia (np. z powodu utraty transmisji obrazu na żywo), wszystkie zakłady na dane wydarzenie zostaną unieważnione, chyba że rozliczenie zakładu zostało już określone.
 6. W przypadku zawodów, w których nie ma oficjalnego "czasu zakończenia obstawiania”, zgłoszony pierwotny czas rozpoczęcia zawodów będzie uważany za "czas zakończenia obstawiania". Jeżeli z jakiegokolwiek powodu zakład przedmeczowy zostanie nieumyślnie przyjęty po rozpoczęciu meczu lub wydarzenia, wszystkie zakłady wniesione po faktycznym rozpoczęciu wydarzenia (tj. rozpoczęciu meczu, początku setu lub wyścigu, itp.) zostaną uznane za nieważne i zwrócone. Spory dotyczące czasu zawarcia zakładów będą rozstrzygane na podstawie logów transakcji znajdujących się na naszych serwerach. Wszystkie czasy podane na stronie internetowej i/lub podane przez pracowników STS odnoszą się do czasu brytyjskiego, chyba że podano inaczej.
 7. Zakłady na żywo - w przypadku, gdy mamy powody podejrzewać, że zakład został zawarty po tym, jak wynik wydarzenia/rynku jest znany, lub po tym, jak wybrany uczestnik lub drużyna uzyskała przewagę (np. wynik, wykluczenie z gry itp.) STS zastrzega sobie prawo do unieważnienia (lub zwrotu) zakładu, zarówno wygranego, jak i przegranego.
 8. Jeśli z jakiegokolwiek powodu STS nie jest w stanie prawidłowo zweryfikować wyniku danego rynku (np. z powodu utraty informacji), wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że wynik zakładu został już wcześniej określony.

3. WAŻNE ZAKŁADY

 1. Zakład jest ważny tylko wtedy, gdy identyfikator został nadany i jego status został zaakceptowany. Zakład można następnie wyświetlić w sekcji „Moje zakłady”.
 2. Gracz przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za upewnienie się, że w pełni rozumie Zasady oraz Regulamin.
 3. STS nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie zakładu z jakiegokolwiek powodu, włączając w to, ale nie ograniczając się do awarii komputerów, awarii usług telekomunikacyjnych lub awarii połączeń internetowych. Nie honorujemy zakładów, które zostały do ​​nas przesłane, ale nie zostały potwierdzone zgodnie z powyższym opisem.
 4. Gracz nie może korzystać z jakiegokolwiek systemu lub oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji, włączając w to, ale nie ograniczając się do komputerów, maszyn, oprogramowania lub innych zautomatyzowanych systemów zaprojektowanych specjalnie w celu pokonania lub manipulowania naszym oprogramowaniem. Nie będziemy honorować żadnych zakładów wynikających lub związanych z użyciem takich systemów lub oprogramowania sztucznej inteligencji.
 5. Wszystkie zakłady zawarte po ustaleniu wyniku danego rynku (tzw. "zagrania po czasie"/”late bets”), niezależnie od przyczyny, są nieważne i zostaną unieważnione.
 6. STS zastrzega sobie prawo do zawieszenia rynku i/lub anulowania każdego zakładu w dowolnym momencie. Kiedy rynek jest zawieszony, wszystkie próby obstawianie tego rynku zostaną odrzucone. STS zastrzega sobie również prawo do zaprzestania oferowania jakiegokolwiek rynku w dowolnym momencie bez uprzedzenia. 
 7. STS zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wygranych i uznania zakładów na dane wydarzenie za nieważne, jeśli mamy dowody na to, że wystąpiły następujące okoliczności: (1) uczciwość wydarzenia została zakwestionowana; (2) kurs/kursy został/zostały zmanipulowane; lub (3) miało miejsce ustawianie meczów. Dowody na powyższe mogą być oparte na rozmiarze, ilości lub wzorze zakładów postawionych w STS na którymkolwiek z naszych kanałów. Decyzja wydana przez odpowiedni organ zarządzający danym sportem (jeżeli taki istnieje) będzie rozstrzygająca. Jeśli gracz jest winien STS-owi jakąkolwiek kwotę z jakiegokolwiek powodu. STS ma prawo do wzięcia tego pod uwagę przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności na rzecz tego gracza
 8. Jeżeli pojedynczy zakład zostanie uznany za nieważny, kwota stawki zostanie zwrócona na Konto Gracza. W przypadku zakładu AKO, każda unieważniona selekcja będzie miała kurs 1.00 lub 0/1, a łączny kurs zostanie odpowiednio dostosowany (zakład AKO może nadal być wygrany, jeśli wszystkie inne selekcje są wygrane).
 9. W przypadku serii zakładów zawartych przez osoby indywidualne lub syndykat w celu manipulacji zasadami obstawiania, STS ma prawo wstrzymać wypłatę wygranych do czasu, aż STS uzna, że żadne zasady nie zostały złamane.
 10. Zakłady nie będą ważne, jeśli na twoim koncie nie ma wystarczających środków.
 11. Zakład, który chcesz zawrzeć będzie ważny tylko wtedy, gdy zostanie zaakceptowany przez serwery STS. Każdy ważny zakład otrzyma unikalny kod/ID transakcji. STS nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenie jakichkolwiek zakładów, które nie posiadają unikalnego kodu/ID transakcji. Jeśli nie masz pewności co do ważności zakładu, sprawdź historię swojego konta lub skontaktuj się z nami.
 12. W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy STS a Graczem dotyczącego zawierania, rozliczania, ważności, unieważniania zakładów, zarówno Gracz jak i STS akceptują, że baza danych dziennika transakcji STS będzie uważana za ważne i niepodważalne źródło informacji i dowodów wiążących dla obu stron.

4. WYGRANE

 1. Wygrane zostaną zaksięgowane na koncie po potwierdzeniu wyniku przez STS.
 2. Wygrane z rozliczonych zakładów są dodawane do salda na twoim koncie STS. W przypadku, gdy użytkownik obstawia zakłady za pomocą środków bonusowych, wygrane z rozstrzygniętych zakładów mogą zostać dodane do salda bonusowego i mogą podlegać wymaganiom obrotu, zgodnie ze szczegółowymi warunkami oferty promocyjnej, w której użytkownik wziął udział. Wszelkie środki/wygrane dodane do konta przez pomyłkę nie będą uważane za dostępne do wykorzystania, a STS zastrzega sobie prawo do unieważnienia wszelkich transakcji zawartych przy użyciu takich środków i/lub wycofania odpowiedniej kwoty z konta i/lub cofnięcia transakcji, zarówno w momencie jej wykrycia, jak i później.
 3. Maksymalna wysokość wygranej za każdy zakład dla Gracza wynosi 100.000£ (sto tysięcy funtów) za każdą postawioną kwotę i za każdy rodzaj zakładu, niezależnie od tego, czy jest to zakład pojedynczy, zakład AKO czy zakład systemowy (na przykład, jeśli suma ewentualnej wygranej którejkolwiek z wygrywających zakładu systemowego przekroczy limit 100.000£ (sto tysięcy funtów), STS wypłaci Graczowi nie więcej niż 100.000£ (sto tysięcy funtów łącznie).
 4. Gracz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że z powodu błędu systemu:
 • informacja "Możliwa wygrana" na kuponie może nie odzwierciedlać ograniczeń opisanych w Regulaminie, a w konsekwencji informacja ta nie będzie stanowić podstawy dla Gracza w przypadku wygranej do żądania kwoty opisanej w sekcji "Możliwa wygrana"
 • kwota wygrana przez Gracza w pojedynczym zakładzie, zakładzie AKO lub systemowym może zostać wyświetlona jako przekraczająca kwotę opisaną w punkcie 4.3. niniejszego dokumentu, jednakże maksymalna wygrana ściśle podlega ograniczeniom opisanym w punkcie 4.3. niniejszego dokumentu i nie może przekroczyć wspomnianej kwoty.
 1. Jeśli dwóch lub więcej zawodników zakończy zawody z identyczną klasyfikacją, zwycięskie zakłady zostaną rozstrzygnięte zgodnie z zasadą "dead heat". Kwota wygranej zostanie podzielona przez liczbę remisujących zawodników. Np. Twoja potencjalna wygrana wynosiła 50 GBP, ale dwóch biegaczy ukończyło bieg na pierwszym miejscu - w tym przypadku na twoje konto wpłynie wygrana w wysokości 25 GBP.
 2. Kalkulacja "Możliwej Wygranej" lub "Do Zwrotu" dostępna na stronie internetowej służy wyłącznie celom informacyjnym, a wszystkie zakłady zostaną obliczone przy uwzględnieniu stawki i zaakceptowanych kursów. W zakładach AKO z anulowaną selekcją (selekcjami), wartość "Możliwej Wygranej" lub "Do Zwrotu" jest pomniejszona zgodnie z usunięciem tylko tej selekcji. 

5. FUNKCJA CASH-OUT

 1. STS oferuje opcję Cash Out, która jest dostępna na wybrane wydarzenia i rynki zarówno przedmeczowe, jak i na żywo, na zakłady pojedyncze (SOLO) i AKO, na różne dyscypliny sportowe, w tym piłkę nożną, tenis i koszykówkę. Możesz zobaczyć specjalne logo ($) na rynkach podczas zawierania zakładów. Jeśli ($) nie jest wyświetlane, Cash Out nie jest dostępny dla danego sportu lub rynku.
 2. Jeśli chcesz skorzystać z opcji "Cash Out” wystarczy kliknąć przycisk ($) lub „Cash Out"” znajdujący się w szczegółach aktywnego zakładu lub historii zakładów. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z opcji "Cash Out", oferowana kwota zostanie wypłacona, a ostateczny wynik dotyczący Twojego zakładu nie będzie miał wpływu na kwotę zaksięgowaną na Twoje konto.
 3. Jeśli chciałbyś częściowo zamknąć swój zakład, po prostu użyj suwaka w oknie "Cash Out", aby dostosować oryginalną stawkę do kwoty, którą chcesz wypłacić. Po wybraniu odpowiedniej kwoty, kliknij "Cash Out". Pozostała część Twojej stawki zostanie rozliczona zgodnie z ostatecznym wynikiem Twojego zakładu. 
 4. Oferowana kwota będzie zależała od wyników twoich selekcji na kuponie, może być wyższa lub niższa niż Twoja pierwotna stawka, umożliwiając Ci zapewnienie zysku lub zminimalizowanie potencjalnej straty.  
 5. Jeżeli opcja Cash Out jest dostępna przed rozpoczęciem wydarzenia, a nie będziemy oferować wydarzenia na żywo. W tej sytuacji opcja Cash Out będzie niedostępna po rozpoczęciu wydarzenia.
 6. Dostępność funkcji Cash Out nie jest gwarantowana dla żadnego wydarzenia lub rynku w dowolnym momencie, nawet jeśli została ona wcześniej zaoferowana dla danego wydarzenia/rynku. 
 7. STS nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy funkcja Cash Out nie jest dostępna z powodu problemów technicznych lub innych przyczyn.

6. RODZAJE ZAKŁADÓW

 STS oferuje następujące rodzaje zakładów:

 1. Zakład pojedynczy (SOLO): zakład na jedno zdarzenie. Jeśli Twoje przewidywania okażą się prawidłowe, wygrywasz zakład.
 2. AKO: Zakład z dwoma lub więcej selekcjami. Wszystkie selekcje muszą być prawidłowo wytypowane, aby zakład był rozliczony jako wygrany. W przypadku, gdy jedna z selekcji w zakładzie zostanie uznana za nieważną, pozostałe selekcje muszą być wygrane, aby zakład był rozliczony jako wygrany
 3. Zakład Systemowy: Jak tylko wybierzesz przynajmniej trzy lub więcej selekcji na kuponie, możesz zawrzeć zakład systemowy. Aby to zrobić, kliknij na zakładkę "System". Liczba możliwych zakładów systemowych zależy od liczby przewidywanych wyników. Zakłady systemowe możliwe do zawarcia z Twoimi selekcjami zostaną wyświetlone automatycznie.
 4. Chain: Zakład jest połączeniem kilku pojedynczych zakładów (SOLO) zawierających zdarzenia niezależne od siebie. Suma każdego pojedynczego zakładu jest równa sumie całego zakładu Chain. Gracz ma możliwość samodzielnego określenia kolejności zakładów w danym “łańcuchu” i postawienia stawki tylko na pierwsze wydarzenie w zakładzie Chain. W związku z tym używane jest pojęcie “konta łańcuchowego”. Po rozliczeniu każdego pojedynczego zakładu zawartego w “łańcuchu” obliczana jest suma tego “konta łańcuchowego”.Początkowo jest równa sumie pierwszego zakładu. Jeśli suma na “koncie łańcuchowym” jest mniejsza niż jego początkowa suma, pojedynczy zakład na następne wydarzenie łańcucha jest obliczany na podstawie salda “konta łańcuchowego”. Procedura obliczania “łańcucha” zależy od kolejności zakładów podanej na danym kuponie, zamiast chronologicznie. Suma, która pozostaje na koncie po obliczeniu wszystkich zakładów w “łańcuchu” podlega wypłacie. Jeśli suma po obliczeniu na koncie osiągnie zero - “łańcuch zrywa się” i zostaje uznany za przegrany.
 5. Zakład Each-Way (EW): Zakład składający się z dwóch oddzielnych części - części na wygraną i części na miejsce. Część zakładu na wygraną polega na tym, że Twoja selekcja wygra wydarzenie, a część na miejsce polega na tym, że Twój wybór zakończy wyścig na pierwszym miejscu lub na określonym miejscu wyścigu (np. 2., 3., 4. itd.). Kiedy obstawiasz zakład Each-Way, Twoja stawka jest podwojona, z połową przeznaczoną na zwycięstwo, a drugą połową na zajęcie przez Twojego zawodnika określonego miejsca. Każda konkurencja ma określone warunki miejsc w zależności od liczby zawodników, np. ¼ 1-2-3.